Tréneri a Tréningy
https://www.flaticon.com/authors/prettycons

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP KU ZÁKAZNÍKOVI

Pripravujeme pre Vás.

https://www.flaticon.com/authors/prettycons

SKUPINOVÉ TRÉNINGY

Pripravujeme pre Vás.

https://www.flaticon.com/authors/prettycons

KONDIČNÉ TRÉNINGY

Pripravujeme pre Vás.

https://www.flaticon.com/authors/prettycons

KARATÉ, BOX A INÉ ŠPORTOVÉ ČINNOSTI

Pripravujeme pre Vás.

Naši tréneri

V GOBOLA GYM G.G. sú pre Vás pripravení osobný tréneri, ktorí Vám radi pomôžu nielen s cvičením, ale aj so zostavením cvičebného programu alebo správneho jedálnička. Kontakty na trénerov vám radi poskytneme na recepcii priamo v posilňovni alebo na uvedených kontaktoch.

MAREK
Hlavný tréner: Box

VIAC INFORMÁCIÍ
 

JANO
Pomocný tréner: BOX

VIAC INFORMÁCIÍ
 

ROBO
Kickbox a Karate

VIAC INFORMÁCIÍ
 

BARBORA
Tabata a kruhové tréningy

VIAC INFORMÁCIÍ
 

Tréningy

Pondelok
06:30 - 07:30
08:00 - 10:00
10:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Individuálne cvičenia
10:00 - 15:00
Box
17:00 - 18:30 ; 18:45 - 20:30
Utorok
06:30 - 07:30
08:00 - 10:00
10:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Tabata a kruhové tance
Barbora
Individuálne cvičenia
10:00 - 15:00
Box
16:45 - 18:00
Kick Box 18:00 - 19:30
Karaté a Fitness 18:15 - 19:15
Tabata a kruhové tance
Barbora
Streda
06:30 - 07:30
08:00 - 10:00
10:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Individuálne cvičenia
10:00 - 15:00
Box
17:00 - 18:30 ; 18:45 - 20:30
Štvrtok
06:30 - 07:30
08:00 - 10:00
10:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Tabata a kruhové tance
Barbora
Individuálne cvičenia
10:00 - 15:00
Box
16:45 - 18:00
Kick Box 18:00 - 19:30
Karaté a Fitness 18:15 - 19:15
Tabata a kruhové tance
Barbora
Piatok
06:30 - 07:30
08:00 - 10:00
10:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Individuálne cvičenia
10:00 - 15:00
Box
17:00 - 18:30 ; 18:45 - 20:30
Sobota
06:30 - 07:30
08:00 - 10:00
10:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Získajte svoje predplatné teraz!